ضرب المثل از هر چه بدم اومد، سرم اومد!

ضرب المثل از هر چه بدم اومد سرم اومد

مفهوم ضرب المثل از هر چه بدم اومد سرم اومد چیست؟

ضرب المثل از هر چه بدم اومد سرم اومد به رخدادهایی اشاره می کند که در زندگی برای فرد اتفاق می افتد. این مثل نیز با معنی ضرب المثل “مار از پونه بدش میاد در لونه ش سبز میشه” است.

ضرب المثل از هر چه بدم اومد سرم اومد

– یعنی هر کدام از گرفتاری هایی را که میترسیدم دچارش شوم، عاقبت گرفتارش شدم.

– اشاره به این دارد که بعضی وقتها انسان از بعضی اتفاقاتی که برای دیگران می افتد تنفر دارد و حتی امکان دارد آن لحظه حس خوشبختی کند که آن اتفاق برای او نیفتاده ولی روزی که برای خودش آن اتفاق بد بیفتد، از این ضرب المثل استفاده می کند.

– این ضرب المثل معنی نزدیکی دارد با ضرب المثل : مار از پونه بدش میاد جلو خونه اش سبز میشه! هردو به احساس نفرت افراد نسبت به اتفاقات ناخوشایند اشاره دارد که عاقبت برای خودشان اتفاق افتاده است.

بیشتر:  ضرب المثل های آلمانی

بعضی اوقات دلیل اتفاقات ناگوار خود انسان است! زمانی که این اتفاقات برای افراد دیگری به وجود می آید به جای اینکه به آنها کمک کند، خوشحال است که برای خودش اتفاق نیفتاده است و این خوشحالی و غرور بیجا در درون او احساس نفرت نسبت به آن گرفتاری به وجود می آید. به همین علت است که وقتی خودش نیز به آن مشکل گرفتار می شود می گوید: از هرچه بدم می آمد سرم آمد.

بر هر چيز كه تمركز كنيم، انرژي آن را دريافت مي كنيم. (در بعضي از مكاتب هندي حتي بر گريه كردن و اندوه نیز مراقبه مي كنند و اعتقاد دارند از آن نیز می شود انرژي گرفت !)اگر بر ، داشتن نعمت ها تاكيد كنيد، سبب زیاد شدن آن می شوید و اگر بر، نداشتن نعمتها تاكيد كنيد سبب زياد شدن نداشته ها می شود! هر فكري در اثر تكرار و تلقين به باور تبديل مي شود و هر باوري ، خلق می شود.براي همين است كه اگر همیشه فكر هاي منفي بكنيم حوادث منفي مي سازيم.

بیشتر:  ضرب المثل های فرانسوی با معنی

 

منبع: بیتوته

مطلب پیشنهادی

ضرب المثل های خنده دار و جالب

ضرب المثل های خنده دار انواع ضرب المثل های خنده دار ضرب المثل ،‌سخن کوتاه و …