بایگانی برچسب: دانشگاه خلبانی

رشته خلبانی و هوانوردی

تست پزشکی در بخش هواپیماهای غیر نظامی (Civil) هم چون مسافرتی شامل 2 گواهی نامه کلاس 1 و کلاس 2 می باشد. گواهی نامه کلاس 2 برای دانشجویان PPL و خلبانان دارای گواهی نامه PPL و یا مهندس پرواز و ناوبر می باشد و گواهی نامه کلاس 1 برای دانشجویان …

توضیحات بیشتر »